ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά ή φράσεις σε όλη μας την ιστοσελίδα. Τα αποτελέματα εμφανίζουν τις σελίδες που περιέχουν στον τίτλο, στα περιεχόμενά ή στα σχόλιά τους τα κλειδια αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε.

Αν θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένη φράση, περικλείστε την σε διπλά εισαγωγικά (τα διπλα εισαγωγικά είναι ένα πλήκτρο, και συνήθως εμφανίζονται με πατημένο και το Shift).

Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε "νούμερο 35" τότε στα αποτελέσματα θα εμφανιστούν όσες σελίδες περιέχουν τη φράση ακριβώς όπως την πλητρολογήσατε. Αν δεν την είχατε εσωκλείσει σε διπλά εισαγωγικά, τότε θα εμφανίζονταν όσες σελίδες περιέχουν είτε τη μια λέξη, είτε την άλλη, είτε και τις δυο, οπουδήποτε.